Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers Fri frakt från 599kr 🚀Nyhet Midsummer Flowers

Flag

Select Country

0

Erytritol och dess rykte

Senaste tiden har det varit mycket prat om erytritol och dess säkerhet som sötningsmedel. Trots att många studier visar att erytritol är en säker och icke hälsovådlig ingrediens1,2 så har det fått kliva in i rampljuset som en ny bov bland livsmedel. Detta är på grund av en studie utförd av amerikanska Cleveland Clinic3,4 som strax efter dess publicering blev viral. Denna studien har kopplat ihop förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar med högre halt av erytritol i blodomloppet och höjer därför ett varningens finger gällande överdriven konsumtion. Den understryker även att fortsatt forskning bör göras för att säkerställa säkerheten i användning av erytritol. 

Kritik och kommentarer

Denna studie har dock blivit bemött med skarp kritik. Många akademiker, experter och yrkesmän har ifrågasatt sättet man har dragit slutsatser på. I en intervju med The New York Times5 förklarar Dr. Dariush Mozaffarian, en dekan och professor i kostvetenskap och medicin, att majoriteten av deltagarna hade antingen hjärt-kärlsjukdom eller flera riskfaktorer för kardiovaskulära problem redan innan studien påbörjats, vilket potentiellt kan ha förvrängt uppgifterna. Dr. Chuck Dinerstein skriver i sin artikel för American Council on Science and Health6 att det finns en ännu större anledning till att vara skeptisk till studien. Tidigare forskning7 har visat att kroppen konverterar överbliven glukos till erytritol. Detta skulle då innebära att det finns hög sannolikhet för att personer som får i sig mycket socker har högre halter erytritol i sitt blodplasma.

I och med att studien inte har kontrollerat försökspersonernas diet så kan man inte exkludera att denna faktor bidragit till slutgiltiga mängden erytritol som man uppmätt i deras blodplasma. Science Media Center har gjort en utförlig sammanställning8 över kommentarer och kritik som tar upp dessa och liknande faktorer som Cleveland Clinic missat att ta i beaktning i studien.

Med allt detta sagt så menar vissa att studiens slutsatser är felaktiga eller överdrivna. Hur man än vill tolka studien så finns det dock en bra poäng som neurologen Dr. Steven Novella och nefrologen Dr. F. Perry Wilson tar upp i sin podcast The Skeptics Guide to The Universe9: “Vi bör inte reflektera över resultaten av studien i ett vakuum. Även om erytritol verkligen skulle öka risken för hjärtinfarkt och stroke, ersätter det fortfarande socker, som med hög säkerhet har mer skadliga hälsoeffekter.”

Vår slutsats

Vi har valt att använda erytritol i våra produkter för att vi anser att den forskning som finns pekar på att det är ett säkert och bra alternativ till socker. Om något så visar studier som denna på att mer forskning behövs för att fastställa bra gränsvärden, något som inte finns idag. Självklart jobbar vi med låg dosering (max 1.6% w/v) i samtliga av våra produkter då majoriteten av vår sötning kommer från stevia och riktig fruktjuice.


1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9824470/

2 https://www.who.int/publications/i/item/9789240046429

3 https://www.nature.com/articles/s41591-023-02223-

4 https://health.clevelandclinic.org/erythritol/

5 https://www.nytimes.com/2023/02/28/well/artificial-sweetener-heart-attack-stroke.html

6 https://www.acsh.org/news/2023/03/07/debunking-erythritol-study-16918

7 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1620079114#:~:text=Erythritol%20Is%20Synthesized%20from%20Glucose%20via%20the%20Pentose%20Phosphate%20Pathway.

8 https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-looking-at-an-artificial-sweetener-erythritol-and-cardiovascular-disease-events/

9 https://www.theskepticsguide.org/podcasts/episode-921

Varukorg(0)

Din varukorg är tom!